HÜSEYİN DELİASLAN
  TARİH 2. YAZILI ÇALIŞMA SAYFASI
 

2007/2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI ÇALIŞMA KÂĞIDI

DERS ÖĞR: SERDAR BAYRAK

HAFTALIK DERS SAATİ: 2

S1)Laikliğin aşamalarını yazınız.

C1)

 1. 1 Kasım 1922’de saltanat kaldırıldı.
 2. 3 Mart 1924’de Halifelik kaldırıldı.
 3. 3 Mart 1924’de Tevhit-i Tedrisat kanunu ilan edildi. Medreseler kapatıldı.
 4. 3 Mart 1924’de Şeriye ve Ahval vekâleti kaldırıldı.
 5. 1925 Tekke ve Zaviyeler kapatıldı.
 6. 1926’da Türk kanunu ilan edildi.
 7. 1928’de anayasadan devletin dini islamdır. Yasası kaldırıldı.
 8. 1937’de diğer Atatürk ilkeleriyle birlikte Laiklik anayasaya girdi.

 

S2)Cumhuriyet ne zaman ilan edildi?

 İlk Cumhurbaşkanı kimdir?

 İlk Başbakan kimdir?

 İlk Meclis Başkanı kimdir?

C2)

29 Ekim 1923’de ilan edildi.

 İlk Cumhurbaşkanı: Mustafa Kemal ATATÜRK

 İlk Başbakan: İsmet İNÖNÜ

 İlk Meclis Başkanı: Fethi OKYAR

 

S3)Halifeliğinin kaldırılması hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir?

C3) Önce laiklik ikinci dereceden Cumhuriyetçilik

 

S4)Türk medeni kanununun kabulü hangi Atatürk ilkeleriyle ilgilidir? Neden?

C4)

Kadın – erkek arasındaki eşitliği sağladığı için halkçılık, hukuku dinin etkisinden çıkardığı için laiklik ilkesiyle ilgilidir.

 

S5)Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası Kimler tarafından çıkarılmıştır? Hangi olaya neden olmuştur?

C5)Mustafa Kemal ATATÜRK ’ün silah arkadaşları

Kazım KARABEKİR, Refet BELE, Rauf ORBAY

Şehsait ayaklanmasına neden olmuştur.

 

 S6)Serbest Cumhuriyet Fırkası kim tarafından açılmıştır? Hangi olaya neden olmuştur?

C6) M. Kemal ’in isteğiyle Fethi OKYAR tarafından kurulmuş.

Menemen olayına neden olmuş.

 

S7)Eğitim öğretim alanında yapılan inkılâpları yazınız.

C7)

Tevhit-i Tedrisat Kanunu

Yeni Türk Harflerinin Kabulü

Türk Tarih ve Dil Kurumunun Açılması

 

S8)Tevhit-i Tedrisat kanunu nedir? Açıklayınız.

C8) Türkiye deki tüm eğitim kurumlarını Milli Eğitim Bakanlığı çatısında birleştiren kanundur. Yine bu kanunla medreseler kapatıldı.

 

S9) Cumhuriyetin ilk siyasi partisi ve ilk muhalefet partisi kimdir?

C9) İlk siyasi partisi: Cumhuriyet Halk Fırkası

İlk muhalefet partisi ise: Terakki Perver Cumhuriyet Partisi

 

S10)Toplumsal alanda yapılan inkılâpları yazınız.

C10)

 1. Tekke, Zaviye ve Türbelerin kaldırılması. (LAİKLİK)
 2.  Kılık kıyafette değişiklik. (İNKILÂPÇILIK)
 3. Soyadı kanunu. (HALKÇILIK)
 4. Takvim, saat ve ölçüde değişiklik. (İNKILÂPÇILIK)

S11) Soyadı kanununun kabulü hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir?

C11)Halkçılık

 

S12)Misak-ı İktisadi nedir? Açıklayınız. Nerede ilan edildi?

C12) 1923’de İzmir İktisat kongresinde toplanan, ekonominin her kesiminden temsilci katılmış ve misak-ı iktisadi ilan edilmiştir. Dışa bağlı olmayan kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomimiz olmalıdır. Kararı alınmıştır.

 

S13)Devletçi ekonomi nedir? Açıklayınız.

C13)

     5 yıllık kalkınma planı hazırlanarak devletçi ekonomiye geçilmiştir.

     Devlet özel girişimin yetersiz kaldığı bazı alanlarda kendisi yatırım yapmıştır. Bu alanlardan bazıları:

 1. Tarım
  1. 1925’de köylünün üzerinde çok ağır bir yük olan aşar vergisi kaldırıldı.
  2. Köylüye kredi vermek için tarım kredi kooperatifleri açıldı.
  3. Yüksek ziraat enstitüsü ve veteriner okulu açıldı.
 2. Ticaret

a)     Özel girişimciye kredi vermek için ilk özel banka İş Bankası açıldı.

b)     1926’da kabotaj kanunu ilan edildi.

 1. Sanayi

a)     1927’de teşvik-i sanayi kanunu ilan edildi.

 

S14)Kabotaj kanunu nedir? Hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir?

C14

Bu kanun Türk karasularında gemi işletmeciliği hakkını sadece Türk gemicilere verildi. Milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir.

 

S15)Teşvik-i Sanayi kanunu nedir?

C15)Halk sanayiye teşvik edildi, ancak halkın gücü olmadığından "Devletçilik" politikası izlendi.

 

S16) 1938’de uygulamaya başlayacak II. 5 yıllık kalkınma planı neden uygulanamadı?

C16) II. Dünya Savaşı başladığı için uygulanamadı.

 

S17)Takvim, saat ve ölçülerde ne gibi değişiklik yapıldı?

C17) Rumi yerine miladi takvim, Arap yerine batı rakamları, arşın yerine metre, okka yerime kg, Cuma olan hafta tatili Pazar’a alındı.

 

S18)Millet mektepleri ne zaman ne amaçla kuruldu? Millet mekteplerinin kurulması hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir?

C18)Millet mektepleri harf inkılabından sonra kuruldu.

Batıyla ilişkilerimizi artırmak için Latin Alfabesi öğretilmesi için millet mektepleri açıldı. İnkılâpçılık ilkesiyle ilgilidir.

 

S19)Takriri sükun kanunu nedir?

C19)Türkçesi huzur sağlama kanunu anlamına geliyor. 3 Mart 1925'te TBMM'de kabul edildi. Hükümete olağanüstü yetkiler veren Takrir-i Sükun Kanunu ile Kasım 1924 ortalarında "dinsel gericilik" tehlikesine karşı Başbakan İsmet İnönü sıkıyönetim ilan edilmesini istedi. Ancak Meclis'te bu isteğini kabul ettiremeyince istifa etti ve yerine ılımlı kişiliğiyle tanınan Fethi Bey ( Fethi Okyar) başbakanlığa getirildi.

 

S20)Kadınlara ne zaman siyasi haklar verildi?

C20)1930 belediye seçimlerine katılma hakkı, 1934 milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi.

 

 

 
  Bugün 2 ziyaretçi (5 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=