HÜSEYİN DELİASLAN
  FELSEFE
 

2007–2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FELSEFE DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI ÇALIŞMA KÂĞIDI

S1)Ahlak felsefesi nedir?

C1)İnsan davranışlarının anlamını irdeleyen felsefe dalına ahlak felsefesi denir.

S2)Aşağıdaki sözcükleri tanımlayınız.

C2)

SORUMLULUK: İnsanların bilerek yaptığı eylemlerin sonucunu üstlenmesidir.

ÖZGÜRLÜK: Zorlamanın ve engellemenin yokluğuna denir.

VİCDAN: İnsana doğruyu gösteren mahkemedir.

AHLAKİ KARAR: Kişinin ahlak kurallarına ve hür iradesine uymasıdır.

AHLAKİ EYLEM: Ahlak kurallarına uygun bilinçli olarak bir eylemi yapmaktır.

S3)Ahlaki eylemin amacı var mıdır?

C3)

*Aristippos: Ahlaki eylemin tek amacı hazdır. İnsan doğası gereği acıdan kaçar haz’a yönelir.

*Sokrates: Kötülüğün temelinde bilgisizlik vardır. İnsanın bilinci aydınlandıkça kötülükten uzaklaşır.

*Platon: Ahlakın temeli üstün iyilik ve iyilik ideasıdır. İnsan çabası iyiliğin peşinden koşar.

*Aristoteles: İyiliğe ulaşmak için herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır.

*Stoa: Ahlaki yaşayışa engel olan arzu ve ihtiraslardır.

S4) Evrensel ahlak yasasının varlığını reddedenler hakkında bilgi veriniz.

C4)

*HAZ AHLAKI: Ahlaki eylemin amacı haza ulaşmaktır. Haz insanın hedefidir.

*FAYDA AHLAKI: Onlara göre ahlak bize yararlı olanı öğretmektir.

*BENCİLLİK: Her fırsatta kendini düşünmesidir.

*ANARŞİZM: Örf, adet, din, ahlak vb toplumun baskı aracı olduğunu söyler ve reddeder

*TASSAVVUF: Allah’a aşk ve sevgi yoluyla bağlanmaktır.

S5)Siyaset felsefesinin temel kavramlarını açıklayınız.

C5)

*TOPLUM: Bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu canlı bütünüdür.

*DEVLET: Sınırları belirlenmiş toprak parçası üzerinde örgütlenmiş bağımsız bir hükümete sahip olan topluluk.

*İKTİDAR: Devletin egemen olma toplumun kendi idaresini egemen kılabilme gücüdür.

*EGEMENLİK: Devletin belirli sınırlar içinde ve bir toplumda serbestçe iktidar gücü kullanabilmesidir.

*HAK: Bizim başkalarına ve başkalarının da bize karşı yerine getirebilme görevidir.

*HUKUK: İnsan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür.

S6)Devletin ögeleri nelerdir?

C6)

  1. Coğrafi öge
  2. İnsani öge
  3. Siyasi öge
  4. Egemenlik ögesi

 

 
  Bugün 2 ziyaretçi (3 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=