HÜSEYİN DELİASLAN
  FELSEFE 2.YAZILI ÇALIŞMA SAYFASI
 

2007 / 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FELSEFE DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI ÇALIŞMA SAYFASI

DERS ÖĞR: CEM SERHAT MUSABEYOĞLU

HAFTALIK DERS SAATİ: 2

S1)İdeal düzenin olabileceğini reddedenler hakkında bilgi veriniz.

C1)

Sofistler: İdeal düşüncenin olamayacağını düşünmüşlerdir. İnsanlar üzerinde anlaşmaya varacağı ideal bir düzen yoktur.

 

Nihilistler: Varlığı temelde reddettikleri için siyasi olarak hiçbir otoriteye boyun eğmemeyi ilke edinirler.

 

S2)İdeal düzenin olabileceğini kabul edenler hakkında bilgi veriniz.

C2)

Özgürlüğü Temel Alan Yaklaşım (LİBERALİZM)

Siyasette, iktisatta, dinde ve diğer alanlarda kişi özgürlüğüne önem verir. Bireyci bir anlayışa sahiptir.

Kısaca kişilerin özgürlüğünü ele alır.

 

Eşitliği Temel Alan Yaklaşım (SOSYALİZM)

Liberalizm, yoksulu daha da yoksullaştırmaktır. Liberalist ekonomiden kurtulmanın yolu üretim araçlarının tamamının mülkiyetini topluma mal etmek gerekmektedir.

 

S3)Ütopya nedir?

C3)

İnsan zihninde olan ve gerçekleşmesi mümkün olmayan hayali, ideal devlet şeklidir.

 

S4)Platonun ideal devletinde kaç grup bulunmaktadır? Bunlar nelerdir?

C4)

3 grup bulunmaktadır. Bunlar:

  1. İşçiler
  2. Bekçiler
  3. Yöneticiler

 

S5)Montesquieu hangi ilkeyi benimsemiştir? Bunlar nelerdir?

C5)

Montesquieu güçler ayrılığı ilkesini benimsemiştir.

Bu güçler:

Yasama

Yürütme

Yargı

Günümüz Türkiye’ sinde:

 YASAMA TBMM’nin

 YÜRÜTME Cumhurbaşkanının

 YARGI ise Bağımsız Mahkemelerindir.

 

S6)Estetik nedir?

C6)

Güzelin bilgisidir.

 

S7)Sanat felsefesi nedir?

C7)

Sanata dair yaratmaların ve zevklerin anlamını inceleyen felsefe dalıdır.

 

S8)Sanata dair kuramlar nelerdir? Kısaca açıklayınız.

C8)

1)Taklit Kuramı

     Sanatçı eserinde ideayı taklit etmelidir. Çünkü idea en güzel olandır.

 

2)Yaratma Kuramı

     Sanatçının kişiliği ve onun yaratma gücü ön plandadır. Sana eseri yaratan sanatçıdır.

 

3)Oyun Kuramı

     Kant güzelin karşılıksız bir neşe ve oyun olduğunu söyler. Sanatla oyun arasında bir benzerlik vardır.

 

S9)Sanat eseri nedir? Kısaca bilgi veriniz.

C9)

Sanatçının özel bir anında meydana getirdiği eserdir.

Sanatçı o eseri bir daha yapamaz. Çünkü bir daha o ruh haline ulaşamaz.

 

S10)Aşağıdaki sözcükleri tanımlayınız.

C10)

Tanrı: Mutlak varlık

Vahiy: Tanrının mesajlarını Peygamberler yardımı ile insanlara bildirilmesidir.

Peygamber: Buyrukları insanlara ulaştırmak için, tanrının seçtiği elçidir.

İman: Dinin temel doğruluklarına inanmak demektir.

İbadet: Tanrıya tanrının istediği şekilde tapılmaktır.

Yüce: İnsanı ve evreni aşan üstün varlıktır.

Laiklik: Devletin her türlü dine eşit mesafede durması demektir.

 

S11) Tanrının varlığını kabul edenler kilerdir? Hakkında kısa bilgi veriniz.

C11)

1)Teizm: Yaratıcı, canlı ve şahsi bir tanrının varlığını kabul eder.

 

2)Deizm: Tanrını varlığına inanılır. Ama Peygamber,

 Vahiy, Kitap’a ve herhangi bir dine inanmaz.

 

3)Panteizm: Âlem ile tanrının bir ve aynı olduğunu söyler.

 

S12)Tanrının varlığını reddeden kimdir? Hakkında kısa bilgi veriniz.

C12)

Ateizm: Tanrı tanımaz.

 

 

2007 / 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

FELSEFE DERSİ BURADA SONA ERMİŞTİR.

 

       

 

 
  Bugün 2 ziyaretçi (11 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=