HÜSEYİN DELİASLAN
  TARİH
 

2007/2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

 II. DÖNEM I. YAZILI ÇALIŞMA KÂĞIDI

DERS ÖĞR: Serdar BAYRAK

Haftalık Ders Saati: 2

S1)Lozan konferansında Türkiye’nin sınırları nasıl belirlenmiştir?

C1)

Suriye Sınırı; 20 Ekim 1921’de imzalanan Ankara Antlaşması ile belirlendiği şekilde kabul edilmiştir.

 

Irak Sınırı; Irak sınırının ileride İngiltere ve TBMM arasında yapılacak bir görüşme ile belirlenmesine karar verilmiştir.

 

Doğu Sınırı; Ruslarla yapılan Moskova Kafkaslarla yapılan Kars ant. Geçerli olacaktır.

 

S2)Lozan konferansında kapitilasyonlar ve dış borçlar meselesi nasıl çözüldü?

C2)

Kapitülasyonlar; Ekonomik bağımsızlığımızı sınırlayan kapitülasyonlar tamamen kaldırılacak.

 

Dış Borçlar; Osmanlı borçlarından hissemize düşen kadarını ödemeyi kabul ettik.

 

S3) Lozan konferansında boğazlar ve azınlıklar meselesi nasıl çözümlendi?

C3)

Boğazlar; Boğazların idaresi başkanlığını Türkler’in yapacağı bir komisyona bırakılmıştır. Boğazların iki tarafında da 20 km’lik alanın askerden arındırılması kararlaştırılmıştır. Güçleri İstanbul’u bir buçuk ay içinde boşaltacaklardır.

 

Azınlıklar; Azınlıklara verilen ayrıcalıklar kaldırılmış, tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilmiştir. İstanbul’daki Rumlar hariç diğer yerlerdeki Rumlar’ın Yunanistan’a gönderilmesine, Batı Trakya hariç diğer yerlerdeki Türkler’in de Türkiye’ye gönderilmesine karar verilmiştir.

 

S4)Mudanya Ateş kas ant. önemini yazınız.

C4)

Osmanlı Devleti’nin başkenti olan İstanbul’un ve Boğazların TBMM’ye bırakılması ile Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir.

 

S5) Sakarya savaşının sonuçlarını yazınız.

C5)

  1. Yunanlıların taarruz gücü tamamen yok edildi. Saldırı sırası bize geçti.
  2. İtilaf devletleri bize sevr'i kabul ettiremeyeceklerini anladılar.
  3. Fransızlarla Ankara ant. imzalandı.
  4. İtilaf devletleri kesin olarak parçalandı.
  5. Kafkas Cumhuriyeti ile Kars ant. imzalandı.
  6. M.Kemal’e gazilik ve maraşerlik unvanı verildi.
  7. M.Kemal; “Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün bir vatandır”, demiştir.

 

 

 

 

S6) Ankara ant. kiminle yapılmıştır? Önemini yazınız.

C6)

Türkiye ile Fransa arasında yapılmıştır.

ÖNEMİ: Fransa, Sakarya zaferi sonrası, İngiltere ve Yunanistan’ın Anadolu da giriştiği mücadelenin sonu olmayan bir macera olduğunu anlamış ve Ankara Antlaşmasını imzalanmıştır. Bu antlaşmayla Türk vatanını tehdit eden cephe parçalanmış, Fransa TBMM’nin Türk milletinin tek ve gerçek temsilcisi olduğunu kabul etmiştir. Hatay hakkında konan özel hükümler 1939 yılında Hatay’ın anavatana katılması için zemin hazırlamıştır.

 

S7) “Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün bir vatandır”, sözünü hangi savaş sırasında kim demiştir?

C7)

 Sakarya savaşı sırasında Mustafa Kemal söylemiştir.

 

S8) II. İnönü Muharebesinin sonuçlarını yazınız.

C8)

1)Düşman oyalanmış ve Kurtuluş Savaşı için zaman kazanılmıştır

2)Yunanlar Türk ordusunun gücünü kabul etmiştir.

3)Halkın TBMM'ye olan güveni artmıştır.

4)İtilaf Devletleri'nin İstanbul'daki yüksek komiserleri TBMM ile Yunanistan arasında taraf olmadıklarını açıklamışlardır.

5)İtalyanlar, işgal ettikleri toprakları boşaltmışlardır (5 Temmuz 1921).

6)M.Kemal, zafer sonunda İsmet Paşa'ya; "Siz yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de (ters alınyazısını da) yendiniz" diye telgraf çekmiştir.

 

S9) I. İnönü Muharebesinin sonuçlarını yazınız.

C9)

1)Düzenli Ordu’nun ilk zaferidir.

2)Halkın Düzenli Ordu’ya güveni artmıştır

3)Milletin zafere olan inancı güç kazanmıştır.

4)İsmet Paşa generalliğe yükselmiştir.

5)Çerkez Ethem İsyanı bastırılmıştır.

6) İlk anayasa olan Teşkilât-ı Esasîye kabul edilmiştir (20 Ocak 1921).

7)İstiklâl Marşı kabul edilmiştir (12 Mart 1921).

 

S10)Tekâlif-i milliye emirleri hangi savaş öncesi kim tarafından ilan edilmiştir?

C10) Ordunun ihtiyacını karşılamak ve SAKARYA SAVAŞI’NA hazırlanmak için M.KEMAL, Tekalif-i Milliye Emirleri'ni yayınlanmıştır.

 

S11) Tekâlif-i milliye emirleri nelerdir?

C11)

1)     Her aile bir askeri giydirecek.

2)     Sahipsiz bütün mallara el konacak.

3)     Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.

4)     Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.

5)     Her türlü makineli aracın %40'ına el konacak.

6)     Halkın elindeki araçlar aylık 100 km. askeri ulaşım yapacaklar.

S12) I. İnönü sonrası toplanan Londra konferansının önemini yazınız.

C12)

1)Yeni Türk Devleti ve Misak-ı Millî, düşmanlarımız tarafından resmen kabul edilmiştir.

2)Askerî zaferler siyasî zaferle sonuçlanmıştır.

3)Türkiye savaş tazminatı ödememiştir.

4)Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılmıştır.

 

S13)Kurtuluş savaşında düzenli ordu ilk olarak hangi cephede kimlerle savaştı?

C13)

Doğu cephesinde Ermenilere karşı savaştı.

 

S14)Güney cephesinin en önemli özelliğini yazınız.

C14)

Kurtuluş Savaşı'nda ilk silahlı mücadele Güney Cephesi'nde başlamıştır.

Güney Cephesi’nde yalnız Kuva-yı Milliye Birlikleri mücadele etmiştir. Düzenli Ordu mücadele etmemiştir.

TBMM 1973'te Maraş'a "Kahraman", Antep'e "Gazi", 1984'te ise Urfa'ya "Şanlı" ünvanını vermiştir.

 

S15)Gümrü antlaşması kimler arasında yapılmıştır? Önemini yazınız.

C15)

TBMM ile Ermenistan arasında yapılmıştır.

T.B.M.M’nin uluslar arası alanda kazandığı ilk siyasi ve askeri başarıdır.
İlk kez Gümrü antlaşmasıyla belirlenen doğu sınırımız , Moskova ve Kars antlaşmalarıyla son şeklini almıştır.
Ermeniler barış imzalamakla ilk kez Sevr antlaşmasının geçersizliği onaylamış oldular.
Ermeni sorunu çözüme kavuşturuldu.

 

S16) Kars antlaşması kimler arasında yapılmıştır? Önemini yazınız.

C16)

Rusya’nın gözetiminde Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan ile TBMM arasında Kars Antlaşması imzalanmıştır.

Önemi :

Türk Devleti’nin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır.

S17) Kurtuluş savaşında Yunanlılarla yapılan savaşları sırasıyla yazınız.

C17)

I. İnönü

II. İnönü

     Eskişehir – Kütahya

     Sakarya

     Büyük Tarruz

 

S18) M. Kemal’e  baş komutanlık yetkisi hangi savaştan verilmiştir?

C18) Eskişehir – Kütahya

 

S19)Lozan ant. önemini yazınız.

C19) Yeni Türk Devleti ve Misâk-ı Millî, düşmanlarımız tarafından resmen kabul edilmiştir.

 

Askerî zaferler siyâsi zaferle sonuçlanmıştır.

 

Türkiye savaş tazminatı ödememiştir.

 

Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılmıştır.

 

Ülke sınırları Irak sınırı hariç belli olmuştur.

 

Türkiye açısından I.Dünya Savaşı sona ermiştir.

 

Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması ile dış güçlerin içişlerimize karışması önlenmiştir.

 

Millî Mücadele hareketi, bağımsızlık için uğraşan diğer milletlere de bir örnek olmuştur.

 

Antlaşma, I.TBMM tarafından imzalanmış, II.TBMM tarafından onaylanmıştır.

 

S20)Mudanya ateşkes ant. saltanatın kaldırılması ile nasıl bir ilgisi vardır?

C20)

Mudanya ateşkes ant. TBMM imzalamış. Osmanlı devleti hukuken yıkılmıştır.

 

 

 

 
  Bugün 2 ziyaretçi (7 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=